Vaša košarica je prazna.

Srčni energijski vrtinec/četrta čakra po metodi P.E.C.A.®

Zdrav srčni energijski vrtinec s svojim elektromagnetnim poljem vibrira in dovaja energijo človeku na nivoju središča prsnice, kjer je tudi umeščen in se z ožjim delom vpenja v obhrbtenični kanal med obema lopaticama. Skrbi za žlezo priželjc (thymus), kri, srce in ožilje ter živec vagus. Dopolni ga hrbtni vrtinec, ki se med obema lopaticama vpenja v isti kanal.

Zdrav srčni energijski vrtinec

Opazovana po metodi P.E.C.A., sta oba vrtinca v zdravem stanju, kadar je njuno gibanje desnosučno in dosegata frekvenčno kvoto energije med 11.000 in 13.000 bovejev*, frekvenčni valovi pa obarvajo vrtinca v zeleno barvo. Pomembno je tudi, da oba vrtinca tvorita pravi kot 90 stopinj na vertikalno os hrbtenice, kjer se oba vpenjata v medlopatični predel hrbtenice. Membrani imata v najširšem delu obeh vrtincev funkcijo zaščite pred izgubo zdrave energije iz telesa, istočasno pa tudi pred vplivi škodljivih vibracij iz okolja na človeka. Hkrati varujeta zdrave energijske tokove in ravnovesje tako v psihi človeka kot znotraj njegovega telesa.

*Stopnjo energije v telesu odčitavamo po Bovisovi lestvici. Lestvico je razvil francoski znanstvenik in radiestezist André Bovis, meri oz. kaže pa stopnjo vitalne življenjske energije. Razpon lestvice je od 0 do 20.000 Bovisovih enot oziroma bovejev, kjer raven energije, nižja od 6.000 bovejev, kaže na energijsko neravnovesje in na nepretočno energijo v telesu.

Poškodovan srčni energijski vrtinec

Poškodovan srčni energijski vrtinec onemogoča dotok sveži čisti energiji iz univerzalnega energijskega polja v notranjost telesa. Gibanje vrtinca, ki je levosučno, kaosno, agresivno-pasivno, prečno ali navpično, nakazuje na motnjo in ne more črpati energije v sistem. Količina energije, manjša od 11.000 bovejev, nakazuje, da notranji sistemi, kot so kri, srce, ožilje, pridobivajo manj moči za svoje delovanje, zato trošijo lastno energijo. Kadar kvota energije pade pod 6.000 bovejev, strukture počasi prehajajo v bolj nezdravo stanje. Zamik vrtincev iz vertikalne osi predstavlja močnejše neravnovesje v odnosih do ljudi, kaže se tudi v bolj pasivnem ali agresivnem delovanju organov. Razcefrane, odprte, preluknjane membrane obeh vrtincev onemogočajo občutek varnosti in dopuščajo motnjo lastnih frekvenc organov zaradi motečih vplivov iz okolja. Če je srčni vrtinec dalj časa poškodovan, lahko človek občuti posledice na psihičnem in fizičnem področju.

Kako izdelki P.E.C.A.® delujejo na srčni energijski vrtinec?

Ti našteti energijski izdelki P.E.C.A. intenzivno vplivajo na popravilo četrtega oziroma srčnega energijskega vrtinca glede na energijsko informacijo, ki jo nosi simbol P.E.C.A. Proces poteka po osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja te energijske strukture: prečiščenje, energiziranje, centriranje, aurična zaščita.

Učinki zdravega srčnega vrtinca na telo in psiho človeka

Ko je energijska mreža vrtincev ponovno v svojem zdravem delovanju, povečana energija, ki teče v telo, lahko povzroči povsem naravno čiščenje telesa. To pomeni, da se iz devetih človeških odprtin izloča višek zastajajočih energij, in sicer skozi oči, ušesa, nos, usta, anus, sečevod. Lahko kdaj opazimo tudi znižano ali povečano temperaturo krvi. To preprosto pomeni, da telo pridobi toliko moči ali sveže energije, da ob povišani temperaturi izgori notranje nepravilnosti, ki telesu onemogočajo pravilno delovanje. V začetku lahko človek opazi tudi simptom mrzlih ali vročih rok, ki premine takoj, ko se uskladijo pretoki energij iz srčnega vrtinca v rokah. Tudi koža lahko izloči višek toksičnih snovi, ki so bile v telesu zadrževane. Simbol P.E.C.A. daje notranjim organom moč, da se očistijo po naravni poti in okrepljeni vzpostavijo ponovno ravnotežje v svojem delovanju.

Simbol P.E.C.A. lahko sproži tudi t. i. naravna psihična čiščenja. Človek mnogo stvari potlači v podzavest in se ne zaveda, da je v njem nakopičena negativna psihična energija, ki je ne zna in ne more sprostiti. To so v resnici zapisi, vtisi in spomini iz njegovega življenja od prvega vdiha do trenutka, v katerem živi. Taka nakopičena in potlačena energija, ki jo simbol izzove na površje, se lahko očisti z izbruhi joka, smeha, histerije ali jeze. Simbol P.E.C.A. ima tudi moč transformacije vibracij strahu, žalosti, sovraštva, sramu, ponosa, sodb in obsodb, predsodkov, nespoštovanja ipd. v čisto svetlobno zavest. Zato se lahko za krajše obdobje katera od teh negativnih vibracij močneje izrazi iz nas, vendar je to zgolj prehodno in globinsko zelo koristno za vsakega človeka. V procesu si človek lahko pomaga z rekapitulacijskimi lističi in vanje izlije in izpiše vsa notranja občutja, ki pripadajo temu centru (astrospekcija). Po čiščenju se človek globlje notranje umiri in se več ne odziva oz. ne deluje iz zapisanih podzavestnih vsebin, ker v njem počasi izzvenevajo.