Vaša košarica je prazna.
Kaj je P.E.C.A. 3?

Mir ~ Energija ~ Ustvarjalnost ~ Napredek v

mislih in mentalnem telesu

P.E.C.A. 3 zajema vpogled v zavedanje, kaj tvori nižje mentalno energijsko telo in kakšne misli opredeljujejo povprečnega človeka. Posameznik deluje na osnovi šestih najpogostejših miselnih vzorcev in s tem energijskih vibracij, ki so v resnici zanj veliko breme in izčrpajo ogromen potencial človekove zdrave energije. Ti vzorci nastajajo na osnovi dojemanja zunanjega sveta s petimi čutili in bolj ali manj nenehno ustvarjajo nemir v človeku in izgubo energije iz njegovega elektromagnetnega biopolja. Prav zaradi tega človek nima moči biti samozavesten in ustvarjalen, zato destruktivno išče vzroke za svoje neuspehe zunaj sebe.

Misli nižjega mentala so elektromagnetne vibracije, ki običajno odbijajo prave ljudi, priložnosti in situacije kot magnet, ki je negativno polariziran in odbija stvari od sebe.

Posameznik je oddajnik svojih misli in prejemnik misli drugih. Dokler človeška zavest nima pod nadzorom svojih lastnih misli in miselnega telesa, je človek v tem svetu bolj ali manj izgubljen. Nanj vplivajo tudi misli in miselni procesi ter vzorci drugih ljudi, kar ga lahko še bolj rani in oddalji od tega, kar on v resnici je. Zaradi pomanjkanja zdrave samozavesti se na zunanje informacije lahko odzove destruktivno in tako zaostri odnos ali pa ga celo prekine. 

Kaj ozavešča?
P.E.C.A. 3 ozavesti, kako človek doseže mir v mislih, prijaznost do samega sebe in drugih ter kako pridobi izjemen žar tihe, mirne in zdrave samozavesti. Na osnovi poznavanja, kako deluje energija v miselnem telesu, kaj ga pomirja in kaj mu omogoča čistejši in višji energijski potencial, lahko človek sebi omogoči boljše pogoje za napredek v bolj zdravo samozavest, medsebojne odnose in večjo ustvarjalno moč pri delu.
Komu je namenjena?

Primerna je za vse ljudi, ki so predhodno opravili in v praksi udejanili program P.E.C.A. 1 in P.E.C.A. 2. Šele na osnovi mirnejših in čistejših vibracij v elektromagnetnem polju fizičnega in čustvenega telesa lahko človek dosega mir in čistejši energijski potencial v mislih in miselnem telesu. Z usmeritvijo navznoter človek transformira šest osnovnih nezdravih miselnih vzorcev in postopno dosega mir v mislih, ki je veličasten. To mu vrača zdravo samozavest in samopodobo, kar mu omogoča bolj trdno in stabilno psiho-fizično zdravje, povečuje ustvarjalnost in uspešnost v delu ter krepi zdrave medsebojne odnose. Tudi v odnosu z agresivnimi ali neprijaznimi ljudmi se počuti varen in zaščiten, ker v njem ne spodbudi destruktivnega odziva na neprijazne dražljaje iz okolja.

P.E.C.A. 3

100,00€
Za rezervacijo programa, se morate prijaviti/registrirati.