Vaša košarica je prazna.
Energijski sistem človeka

Univerzalno energijsko poljeVse, kar nas obdaja, deluje na osnovi skrivnostnih silnic, ki prepletajo ves sistem narave, Univerzuma in vseh stvaritev na tem planetu. Človeška čutila teh silnic ne zaznavajo. Delno jih slutimo, zato pravimo, da obstaja neka sila, ki je vse to ustvarila in ki ureja vse v tem vesolju.
Tudi človek je v celoti prepleten s silami vesolja in narave, ki ga obdaja, vendar se večinoma zavestno ne zaveda vsega tega.Človek je v resnici vibrirajoča snov zvoka in svetlobe, sestavljen iz natančno istih silnic, ki jih pooseblja najmanjši nedeljiv delec, to je atom. Bolj zgoščene vibracije zvoka in svetlobe tvorijo fizično telo, bolj subtilne pa njegovo energijsko telo ali auro. Aura je sestavljena iz sedmih različnih vibratornih sfer, zato govorimo o sedmih energijskih telesih, nevidnih fizičnim očem. Auro s telesom povezuje niz energijskih vrtincev, ki jih v sanskrtskem jeziku imenujejo čakre ali kolesca. Iz univerzalnega polja, v katerem človek živi in deluje, sedem glavnih vrtincev črpa univerzalno energijo, ki hrani endokrilni hormonski sistem. Pet nekoliko manjših hrbtnih vrtincev črpa univerzalno energijo v glavne živčne splete. Ti energijsko prehranjujejo notranje strukture živčnih poti našega telesa. 21 pomožnih manjših vrtincev dodatno skrbi za pravilno delovanje najbolj obremenjenih notranjih organov, kot so želodec, vranica, jetra itd. Preko vseh teh struktur vsrkana energija potuje po bogato razpredeni mreži 72.000 energijskih poti v auričnem in fizičnem telesu. Te poti niso del fiziološkega sistema, pač pa so del energijskega sistema. Imenujemo jih meridiani in predstavljajo poti za gibanje ali potovanje elektromagnetnih silnic.

Od pravilnega pretoka energije preko čaker znotraj vseh meridianskih poti po auri in telesu je odvisno človeško psihično in telesno počutje. Bolj ko zaupamo v sebe in v naravno gibanje Univerzuma in planeta Zemlje, bolj pretočni smo za tokove univerzalne energije in obratno.

To področje proučuje energijska kvantna medicina, ki predstavlja dopolnilno vejo kot komplementarna medicina k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.

Spoznajte se s čudovitim svetom nevidnih silnic in prepoznajte sebe v njem. To je neizmerno lepo potovanje in naš edini življenjski smisel in namen.

Univerzalno energijsko polje

Univerzalno energijo so poznali več deset tisoč let pred našim štetjem. Kljub temu da ima univerzalna energija več različnih nazivov, so mistiki (modreci) njeno bistvo vedno razumeli podobno.

Za univerzalno energijo so v uporabi različni nazivi:

 • »beseda« - v začetku je bila beseda in Bog je bila beseda (Jezus),
 • »prana« - dih življenja ali univerzalna energija (Indijci),
 • »chi« - vitalna energija (Kitajci),
 • »ki« - izvorna energija (Japonci),
 • »fluid« - življenjska energija (Pitagorejci),
 • »iliaster« - življenjska sila in snov (Paracelsus),
 • vitalna energija,
 • univerzalno elektromagnetno polje.

Univerzalno elektromagnetno polje je vsebnost visoke vibracije zvoka in frekvence čiste svetlobe, ki je naša čutila ne zaznavajo, in vibrira okoli nas in v nas v snovni in nesnovni obliki. Čista univerzalna oz. izvorna energija prežema vse okoli nas. Najbolj čisto vibracijo zvoka in frekvenco svetlobe v človeškem telesu imenujemo duša. Sedež duše se nahaja v točki nad vsemi petimi čutili med obrvmi, ki jo imenujemo tretje oko ali točka P.E.C.A. To je sedež miru, čiste energije, koncentracije in zavedanja ali mednarodno: Peace, Energy, Concentration and Awareness.

Danes je vedno več znanstvenikov, ki se profesionalno ukvarjajo z biopoljem ali bioplazmo. V sodobnem času so potrdili biopolje ali bioplazmo tudi na Akademiji za medicinske znanosti v Moskvi in priznali izraz fluidno polje, ki so ga tudi znanstveno dokazali. V Franciji, Nemčiji, Ameriki, na Japonskem in v Sovjetski zvezi proučujejo elektromagnetna polja že daljše obdobje. Ob tem nastajajo različna strokovna dela znanstvenikov s tega področja, npr.: Moč zdravilnih rok in Prebujajoča svetloba doktorice nuklearne fizike Barbare Ann Brennen ter raziskave različnih sodobnih znanstvenikov, objavljene v knjigi Polje avtorice Lynne McTaggart ali pa Tihi um dr. Johna Harveyja.

Spojenost človeka z univerzalnim poljem

Univerzalno elektromagnetno polje okoli človeka obdaja in prežema njegovo elektromagnetno polje z zasebno vibratorno zasnovo. Osebno elektromagnetno polje poimenujemo z drugim imenom tudi človekova aura. Ta je tisti del univerzalnega elektromagnetnega polja, ki je povezan s človekovim fizičnim telesom. Pri otroku se aura formira nekje do sedmega leta starosti. Pri starejših ljudeh je aura večinoma bolj porozna in zatemnjena zaradi teže življenjskih izkušenj. Aura se pri ljudeh razlikuje glede na zdravstveno stanje posameznika in oblike duhovnih stanj.

Cilj posameznika je, da doseže spojenost osebnega elektromagnetnega polja z univerzalnim elektromagnetnim poljem. Človek je z njim povezan na nezavedni ravni prek energijskih vrtincev ali čaker. V kolikor vzpostavi linijo kozmos–zemlja, se polni z univerzalno energijo po principu baterije: pozitivni pol predstavlja Univerzum, kozmos, duhovnega očeta, negativni pol pa planet Zemljo, naravo oz. duhovno mater. Univerzalna energija pomirja centralni živčni sistem, ga hrani, omogoča razcvet možganskih funkcij in odpira zavedanje. Spiritualni kanal poteka od možganov navzdol ob hrbtenici. Kakšno bo posameznikovo psiho-fizično zdravje, je odvisno od pretočnosti univerzalne energije v njem. Posledica slabe oz. motene pretočnosti so izčrpanost, bolezen ipd. Kdor se z univerzalno energijo ne polni ustrezno, je njegova raven energije v auri zelo nizka. Posledično je posameznik mentalno in čustveno nemiren in izgubljen. Iz omenjene nemoči se rojevajo negativne misli, besede in dejanja, ki pogosto vodijo v destrukcijo človekove osebne poti. Premalo energije v auri se odrazi kot nemir v mislih, besedah in dejanjih, nizka energija pa vodi v destruktivne miselne procese, kot so:

 • kaos želja,
 • jezni odzivi,
 • nezdrave vezanosti,
 • pohlep po materiji,
 • ljubosumje in zavist,
 • pretiran izraz jaza ali ega.

Vse to lahko ljudi vodi naprej v globlje psihološke frustracije, ki so pretežno povezane s strahovi, z žalostjo, s sovraštvom, predsodki, sodbami in obsodbami, z občutki krivde itd.

Enako tudi nizke verbalne energije poškodujejo aurične ovoje.

V vsem tem se človek prej ali slej počuti nemočen ali izgubljen. Počuti se, da je v tem svetu osamljen, izoliran otok in v ničemer in nikomer ne najde več podpore. Zato je smiselno le to, da se ponovno usmeri vase, v jedro svoje duše in na tak način vzpostavi povezavo z univerzalnim poljem. 

Energijska polja v naravi

Vse v naravi – rastline, živali, neživa snov – vibrira s svojim elektromagnetnim poljem. To je tudi razlog, da z energijskega vidika naravo težko delimo na živo in neživo. Vse, kar obstaja, preveva ista energija v različnih energijskih oz. vibratornih poljih. Energijska polja merimo v Bovisovih enotah od 0 do 20.000 bovejev. Zaradi različnih vibracij so energijska polja različna. Prepoznavamo specifiko energijskih polj v neživi snovi, v rastlinah, živalih in v človeku.

Povprečna vrednost energijskega polja človeka se v zdravem stanju giblje med 9.000 in 11.000 Bovisovih enot. S takim energijskim poljem normalno živi, ustvarja in deluje. V tem stanju je njegova miselnost bolj pozitivna, lahko skrbi za svoje zdravje in počutje, je zadovoljen z družinskim življenjem, svoje mentalne koncepte nekako izpolnjuje in dosega zadane cilje.

Kadar energija pada od 9.000 bovejev navzdol proti meji 6.000 bovejev, človek doživlja slabšo kakovost življenja z manj vitalne energije. Pod mejo 6.000 bovejev se začne energijsko neravnovesje in nezdravje. Kadar je človek dlje časa pod to energijsko mejo, potrebuje pomoč strokovnjaka, da ponovno vzpostavi pretočnost energije v sistemu in višjo energijsko raven.

Kadar oseba pritok sveže energije iz univerzalnega polja povečuje proti vibraciji 20.000 Bovisovih enot, doživlja vedno večjo kakovost življenja in dosega druge nivoje zavedanja sebe in okolja, v katerem živi. Nad mejo 11.000 Bovisovih enot običajno govorimo o evolucijskem razvoju človeka ali o razvoju njegove zavesti.