Vaša košarica je prazna.
Glavni in pomožni energijski vrtinci

Čakre ali energijski vrtinci človekaVsako energijsko telo je pripeto na svoj glavni energijski vrtinec. Ker ima človek zavestno zgrajenih sedem glavnih energijskih teles, je tudi sedem glavnih energijskih vrtincev. Telesu dovajajo energijo iz univerzalnega energijskega polja v področja, ki so povezana s hormonskimi žlezami. Istočasno pet hrbtnih energijskih vrtincev dovaja energijo glavnim živčnim spletom v področje hrbtenice.Poleg teh imamo še 21 manjših pomožnih energijskih vrtincev, ki energijsko hranijo različne strukture v telesu, kot so na primer vrtinec za jetra, želodec, vranico, ploščato prsno kost oz. prsnico. Najdemo jih tudi na stopalih, dlaneh, dimljah, pod obema kolenoma itd. Pomožni energijski vrtinci imajo nalogo, da dodatno dovajajo energijo posameznemu področju telesa. Poleg teh je še mnogo manjših energijskih vrtinčkov, ki ustrezajo akupresurnim in akupunkturnim točkam, preko katerih lahko za to specializiran človek sprosti energijske blokade na meridianskih poteh.
Energijski centri določajo kakovost, vitalnost, zdravje in psihološko ravnotežje našega življenja. Vsi energijski centri so povezani z ustreznimi organi v telesu, z živčnimi spleti in žlezami ter se nahajajo v njihovi bližini. Ustrezno napajanje z univerzalno energijo je pomembno za posameznikov obstoj oz. psihofizično eksistenco in ravnovesje.

Najpomembnejša energijska vrtinca

Med najpomembnejšimi energijskimi centri sta sedmi ali temenski energijski vrtinec, ki je povezan s kozmosom, in prvi ali korenski energijski vrtinec, ki je povezan z Zemljo. Energijska vrtinca sta pripeta neposredno na kozmos in Zemljo ter tvorita glavno energijsko os, od katere je odvisno posameznikovo notranje ravnotežje. Ljudje smo edina pokončna bitja, ki se za razliko od drugih bitij zaradi bolj razvite možganske skorje, ki nam jo omogoča pritok kozmične energije, lahko zavemo, kdo v resnici smo in od kod izviramo.

Glavni energijski vrtinci so v normalni velikosti odprti med 14 in 15 centimetri in jih lahko zaznamo približno dva centimetra nad fizičnim telesom. Vsak vrtinec ima kot ruske babuške znotraj sebe še sedem manjših vrtincev, vsi pa so pripeti na glavno vertikalno energijsko os, ki teče ob hrbteničnem kanalu.

Zdravo delovanje energijskega vrtinca

Zdravi energijski vrtinci imajo v svojem delovanju desnosučno pretočno polje, ki v tem stanju uspešno vsrkava energijo iz univerzalnega polja. Vsak posamezni vrtinec ima svoj frekvenčno-svetlobni nihajni zapis, ki energijsko določa barvo vrtinca ter koliko in kakšno frekvenco energije bo vrtinec sprejel v ustrezen del energijskega telesa in v fizično telo. Glede na glavno energijsko os ima vsak vrtinec tudi določeno svojo lego, ki predstavlja 90-stopinjski kot pripetosti na os kozmos-Zemlja. Pravilna centriranost vrtinca v os omogoča človeku notranje ravnotežje na posamičnem področju življenja. Vsak posamični energijski vrtinec ima svojo energijsko membrano, ki filtrira vse, kar prihaja v človeka iz zunanjosti. Zdrava membrana, ki 100-odstotno prekriva krožnico vrtinca, človeku omogoča občutek varnosti v njegovem osebnem toku življenja.

Porušeno delovanje energijskega vrtinca

Porušeno delovanje energijskega vrtinca se kaže v nepravilnem gibanju cele njegove strukture. Kadar obrne delovanje v levosučno smer, postaja vedno bolj zaprt in vase absorbira manj moči ali energije. Te porušitve gibanja vrtinca lahko zaznamo tudi v mnogih drugačnih oblikah, iz katerih lahko natančno preberemo psihologijo človeka. Istočasno se lahko deformira frekvenca nihanja, ki zapira in krči sicer odprto krožnico najprej v ovalno odprtino, kasneje pa lahko to povzroča celo večjo deformacijo vrtinca. To onemogoča elementom narave hranjenje telesa človeka z ustreznim spektrom zunanjih vibracij.
Energijski vrtinec se lahko ob nenadnem šoku tudi iztakne iz svoje energijske osi, obvisi celo nekje na nivoju aure. V tem primeru človek v sebi občuti neizmerno praznino, vakuum na določenem področju življenja, npr. v partnerstvu, ki ga nikakor ne more zapolniti. Lahko pa je čakra samo zamaknjena v levo ali desno iz osi, preveč obrnjena navzgor ali navzdol, kar spet onemogoča ravnovesje v človeku. Energijski vrtinec lahko utrpi tudi deformacijo membrane, ki jo nenaden šok lahko deformira tako, da membrana dobesedno deluje kot požgana najlonska nogavica ali pa se razcefra kot uničena tkanina. V teh primerih človek povsem izgubi občutek varnosti v tem svetu ali na določenem nivoju bivanja, ki ga energijski vrtinec podpira.
Vsak energijski vrtinec ima svoje področje delovanja, povezanega s svojim auričnim telesom, in svoje specifične lastnosti ter zapise oz. vplive na njegovo delovanje iz tega in preteklih življenj. Vsak od energijskih vrtincev se povezuje z določenim vidikom našega življenja in z določenim delom fizičnega telesa. Za človekovo zdravje je bistvenega pomena, da se skozi energijske vrtince pretaka čim več energije. Kadar so vrtinci blokirani, ne presnavljajo energije, posledično pa v tistih delih telesa, ki jih oskrbujejo z energijo, pride do motenj ali okvar, ki se kažejo v obliki bolezni – tako fizičnih kot psihičnih. Zato je ključnega pomena, da energijske vrtince ohranjamo zdrave in energijsko pretočne.

Preglednica glavnih energijskih vrtincev
Človekovo elektromagnetno polje je sestavljeno iz sedmih osnovnih energijskih vrtincev:
Energijski tretma čaker ali energijskih vrtincev
Ta proces poteka po glavni in osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja teh energijskih struktur.

Natančen energijski pregled P.E.C.A. opredeli delovanje vsakega posamičnega glavnega ali pomožnega energijskega vrtinca posebej v celostni energijski strukturi človeka. Na osnovi pregleda svetovalec P.E.C.A. natančno ugotovi, na katerem področju življenja ima posameznik težave in kakšne so.

Opredeli lahko tudi, ali je posamezni vrtinec energijsko porušen zaradi stresov in stisk nepredelanih čustev in načina razmišljanja iz sedanjega življenja osebe. Lahko pa so se aktivirali karmični zapisi, vtisi in spomini v določenem auričnem telesu, kar ruši pravilno delovanje energijskega vrtinca. Na osnovi jasne informacije lahko strokovnjak P.E.C.A. pomaga človeku vzpostaviti pravilno delovanje posameznega glavnega ali pomožnega energijskega vrtinca.

Prečiščenje s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Prvi korak predstavlja energijsko prečiščenje same strukture, ki duši energijski vrtinec in mu onemogoča pritok sveže energije iz univerzalnega elektromagnetnega polja. Posamezniku pomaga ozavestiti, katera čustva je potlačil v globoko nezavedno rano in kakšni miselni vzorci ga ovirajo, da bi na določenem področju ponovno zadihal ali zaživel.      
Energijski vrtinec lahko duši tudi žalost, ki kot temen oblak ovija posamični vrtinec, tako da človek ne doživlja spoja z naravo ali z okoljem, v katerem živi. Na vrtinec se lahko usedejo tudi razna energijska bitja, ki jih fizična čutila ne zaznajo, in onemogočajo pravilno delovanje vrtinca.
Prečiščenje energijske strukture pomeni sprostitev vseh motenj, ki vrtincu onemogočajo pravilno delovanje. To je podobno kolesu, v katerega so se zataknile veje ali blato. Kolo zaradi tujkov med osmi nima več prostega teka, zato ga je potrebno očistiti vsega, kar ga blokira.
Ko je vrtinec ponovno sproščen in pretočen v desnosučnem elektromagnetnem polju, lahko ponovno privlači svežo moč iz univerzalnega elektromagnetnega polja.
Prečiščenje energijskih vrtincev se po prvem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 28 dni ali cel lunarni ciklus.

Prečiščenje s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Prečiščevanje nečistih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki postopno pomaga očistiti vrtince, le da se oseba teh procesov ne zaveda, ker potekajo na nezavedni ravni. Prečiščenje energijskih vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 28 dni ali cel lunarni ciklus. 

Energiziranje s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Drugi korak pomeni energiziranje vrtinca skozi glavni spinalni kanal. To pomeni dovod zemeljskih in kozmičnih energij do mesta, kamor je vpet vrtinec, ki ga obravnavamo. Po prečiščenju energijskega vrtinca je ta pogosto izpraznjen in nima moči, da bi črpal energijo iz univerzalnega energijskega polja. Zato strokovnjak P.E.C.A. z nadčutno zaznavo usmeri pretok energije v desnosučno rotacijo vrtinca. Dovod čistih energij daje moč vrtincu, da ponovno zaniha s svojo frekvenco in vibracijo barve, npr. pleksusni vrtinec rumeno.
To pomeni, da se človek ponovno zave sebe na tistem področju življenja, na katerem se je zaradi različnih vzrokov zanikal. Daje mu moč in vitalno energijo, da lahko udejani sebe v praksi, in tisto notranjo vsebino, ki ga določa kot posameznika. Tako posameznik zazna, da je spet lahko v stiku s seboj in da lahko izrazi sebe takega, kot je.
Po energiziranju vrtincev je oseba na splošno prevzeta nad lepoto življenja in zlahka v njem najde svoj smisel. Naenkrat zazna in začuti, da stvari niso temne, težke in brezizhodne, pač pa le, da ji je prej ugasnjena luč v njej onemogočala uvid v lepoto življenja. Zato se zlahka sooči z novimi izzivi in udejanjanjem naloge, ki jo je kot duša prišla opravit v to obliko življenja. Zato ne čuti le navdušenja same v sebi, pač pa svoje navdušenje nad življenjem, ko zazna tudi okolje, v katerem živi.
Energiziranje vrtincev se po drugem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 21 dni, kolikor traja tudi obnova krvi v človeškem telesu.

Energiziranje s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Energiziranje očiščenih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki vrtincem postopno dodaja čisto moč, le da se oseba teh procesov ne zaveda, ker potekajo na nezavedni ravni. Energiziranje vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 21 dni, kolikor traja tudi obnova krvi v človeškem telesu.

Centriranje s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Tretji korak predstavlja centriranje energijskih vrtincev v center navpične ali vertikalne svetlobne osi. Zaradi načina delovanja posamične osebe, ki je lahko na določenem področju zelo pasivna, se energijski vrtinec ukrivi v levo. Podobno se v agresivni drži posamične osebe vrtinec ukrivi v desno glede na navpično os. Lahko pa je ukrivljen tudi navzgor, kadar oseba beži v duhovni svet in ne zmore ustvariti realnega zemeljskega pogleda na določenem področju življenja. Podobno je tudi, če je energijski vrtinec povešen iz osi proti tlom, kar pomeni, da oseba doživlja svet samo materialno brez uravnotežene duhovne note.
Strokovnjak P.E.C.A. z nadčutno zaznavo glede na usmerjenost vrtinca v odnosu na vertikalno svetlobno os pomaga poravnati posamični vrtinec nazaj v njegov center oz. idealno središče. To omogoča človeku, da postane pretočen in uravnotežen v reakcijah ali odnosu do zunanjega sveta. Povezan je s svojo notranjo čisto vsebino, iz katere tudi deluje v mislih, besedah in dejanjih.
Če vzamemo na primer čustveno-spolni vrtinec in je oseba prej v odnosu delovala pretežno agresivno, druga oseba pa preveč pasivno ali podrejeno, po poravnavi centra v os postaneta obe osebi bolj prilagodljivi v odnosih in istočasno notranje stabilni in odločni.
Centriranje vrtincev se po tretjem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 14 dni, kolikor potrebujejo zemeljske in kozmične silnice, da uskladijo svoje pravilno razmerje znotraj spinalnega kanala.

Centriranje s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Centriranje očiščenih in energiziranih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki vrtince vrača nazaj v njihovo idealno vertikalno svetlobno os. Oseba se običajno tega procesa ne zaveda, ker poteka na nezavedni ravni. Centriranje vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 14 dni, kolikor potrebujejo zemeljske in kozmične silnice, da uskladijo svoje pravilno razmerje znotraj spinalnega kanala.

Zaščita s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Četrti korak predstavlja aurično zaščito ali zapiranje membrane energijskih vrtincev. Vsak energijski vrtinec ima svojo zaščitno membrano, ki vibrira v zelo visokih in čistih frekvencah zlato bele svetlobe. Membrana v celovitem neranjenem stanju človeku predstavlja izjemen občutek varnosti na določenem področju življenja.
Istočasno poškodovana membrana omogoča, da v zavest človeka vdirajo čustvene, miselne, verbalne in druge škodljive energije iz zunanjega okolja. V teh energijah človek lahko izgubi sebe in nima več občutka, kaj izhaja iz njegove notranje vsebine in kaj je vanj vnesel zunanji svet. Na neki točki tega ne razločuje več in se v svetu lahko počuti dezorientiran, izgubljen ali celo ogrožen v svoji identiteti. Zaradi poškodovane membrane vrtinca se tudi ni zmožen upreti zunanjim impulzom in lahko ponovno postane žrtev okolja ali navad in vzorcev, ki mu jih vsilijo drugi. Pade pod zunanji vpliv.
Aurično zapiranje membrane ali zaščita membrane, ki se zgodi kot zadnja faza tretmaja energijskega vrtinca, človeku ponovno vrača občutek varnosti ter zadrži notranjo moč in kapaciteto človeka, da živi svojo zgodbo in svojo pot ne glede na okolje.
Strokovnjak P.E.C.A. z nadčutno zaznavo zazna, kje in koliko in tudi zakaj je ta membrana pri osebi poškodovana, in jo energijsko zaceli, da je ponovno zaprta in celovita. Človeku se vrne občutek varnosti in suverenosti na tistem področju, ki ga energijski center pokriva. Človek se lahko zaradi poškodovane membrane prvega vrtinca počuti strahovito ogroženega na finančno-materialnem področju. Ima občutek, da ga okolje ovira na poti do uspeha. Zaceljena membrana mu te občutke odvzame in mu ponudi suverenost in moč, na osnovi česar je lahko uspešen.
Aurično zapiranje vrtincev se po četrtem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 7 dni, kolikor je dni v tednu, da se zaokroži energijska celota diha in vdiha Univerzuma in matere Zemlje. 

Zaščita s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Aurično zapiranje očiščenih, energiziranih in centriranih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki membrano vrtincev celi in zapira v njihovo prvotno celovitost. Oseba se običajno tega procesa ne zaveda, ker poteka na nezavedni ravni. Aurično zapiranje vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 7 dni, kolikor je dni v tednu, da se zaokroži energijska celota diha in vdiha Univerzuma in matere Zemlje.

Povzetek celovitega tretmaja energijskih vrtincev po metodi P.E.C.A.®

Metoda P.E.C.A. po celotni metodologiji omogoča izvajanje profesionalnih korakov za celjenje glavnih in pomožnih energijskih vrtincev v zdravo delovanje. Približa se vsakemu človeku posebej glede na njegovo porušeno energijsko strukturo in vzroke, ki so privedli do takega stanja.

Koraki so natančno opredeljeni po funkciji in v smiselnem vrstnem redu. Če kateri koli od opisanih štirih korakov ne bi bil upoštevan, to ne bi mogli imenovati Profesionalna Energijska Celovita Asistenca človeku.

Metodologija zaporednih korakov po metodi P.E.C.A. se izvaja tako prek strokovnjaka P.E.C.A. kot tudi prek simbola P.E.C.A. oz. izdelkov P.E.C.A., ki nosijo simbol.