Vaša košarica je prazna.
Kaj opredeli kratek pregled EMP prostora?

Pregledi EMP prostora

Kratek pregled EMP* prostora

* EMP – elektromagnetno polje


Kratek pregled EMP prostora po metodi P.E.C.A. opredeli informativno osnovno stanje zemljišča, hiše, stanovanja ali poslovnega prostora. Izkristalizira osnovno sliko pretočne ali nepretočne energije v njem, količino energije v prostoru, ravnovesje ali neravnovesje zemeljiskih in kozmičnih silnic, ter kako in koliko je prostor zaščiten pred vplivom, vdorom zunanjih energij vanj.

Opredeli tudi kateri nivo aure prostora je najbolj moten, ter kako le-ta vpliva na psihično in telesno počutje človeka. Daje vpogled, kako in na kakšen način si človek lahko pomaga, če biva v njem oziroma ali je nakup zemljišča zanj ugoden ali ne.

Predstavlja prvi osnovni korak pred temeljitejšim celostnim pregledom prostora.

Komu je namenjen?

Kratek pregled EMP prostora je namenjen vsakomur, ki se odloča za nakup zemljišča, bivalne hiše, stanovanja ali poslovnega prostora. Namenjen je tudi tistim, ki prodajajo svoj prostor, pa nikakor ni pravega kupca zanj. Vsakomur, ki se fizično ali psihično v prostoru ne počuti dobro in potrebuje vpogled, zakaj se to dogaja.

Kaj opredeli celostni pregled EMP prostora?

Celostni pregled čistosti EMP prostora

Tako kot človek ima tudi prostor svojo auro ali EMP, ki se v različnih vibratornih sferah razteza nad grobo fizično materijo. Na teh plasteh ima prostor svoje vtise, zapise in spomine energijskih informacij, ki segajo v daljna zgodovinska obdobja in beležijo vse, karkoli se je tu zgodilo.

Celostni pregled v grobi osnovi najprej opredeli, kakšno je osnovno polje prostora glede na pretočnost energij, kakšna je količina energije v prostoru glede na njeno čistost, kakšno je ravnotežje zemeljskih in kozmičnih energij v njem ter celovitost polja ali aure, ki pripada neki parceli ali objektu.

Nadalje se celostni pregled dotakne natančnih opredelitev energij prostora v vitalnem, emocionalnem, mentalnem, astralnem in vseh kavzalnih nivojih, ki jih je prostor zapisal. Povedano z drugimi besedami, so tu razvidne akcije, denimo starodavnih žrtvenih obredov, magijskih ritualov, prekletstev, grobišč, pokopališč, kužnih območij itd., ki so skozi zgodovinska obdobja kot informacijski zapisi pustili svoj vpliv na prostor, še preden se je na tem prostoru formiral posamični objekt, vas ali mesto.

V starejšem prostoru, kjer so živele še predhodne generacije ljudi in so ga nasledile zdajšnje nove generacije, ostanejo tudi zapisi vseh prej živečih ljudi. Tem zapisom se pridružijo še misli, čustva, besede, dejanja novo živečih ljudi. Tudi zapisi fizičnih in psihičnih bolezni ostanejo v prostoru. Ne glede na to, da na tem področju zrušimo objekt in zgradimo novega, ti vtisi, zapisi in spomini prejšnjih generacij in vseh zgodovinskih vplivov ostajajo v njem.  

Ne da bi človek razmišljal, vse to nanj deluje na nezavednem nivoju. Zato nekateri občutijo močno spremembo, ko se preselijo iz prostora, kjer so imeli urejeno in mirno življenje, v nov prostor, a v njem izgubijo vse, kar so do takrat zgradili ali obratno. 

Celostni pregled prostora po metodi P.E.C.A. nudi odgovore iz daljnih zgodovinskih obdobij, predhodnih generacij in trenutno živečih v njem ter opredeli vpliv pregledanega prostora na vsakega posameznika, ki živi v njem.

Negativna kozmična sevanja in negativna zemeljska sevanja so samo en del pregleda. Glede na druge informacije o prostoru je to lahko le en majhen dejavnik, ki vpliva na nas, a vendar zelo pomemben in nezanemarljiv. 

Glede na vse povedano, ljudje na tem nivoju potrebujemo nekoga, ki ima strokovno znanje, da prostor natančno energijsko pregleda in opredeli način čiščenja prostora, da bi le-ta dobil svojo energijsko čistost.

Komu je namenjen?

Celostni pregled prostora, ki prouči čistost prostora, je prvenstveno namenjen vsem, ki so v določenem prostoru zboleli, psihično otopeli ali padli v posebna stanja notranje nemoči, iz katerih ne vidijo izhoda. Enako je namenjen ljudem, ki imajo občutek, da ne napredujejo, da težko dograjujejo sebe skozi nova učenja, na primer otroci, učenci, študentje. Ta pregled je namenjen tako osebnim bivalnim enotam kot tudi javnim ustanovam, bolnicam, zdraviliščem, hotelom, poslovnim prostorom, vrtcem, šolam itd.