Vaša košarica je prazna.
Kaj opredeli delni pregled EMP psihičnega telesa – aure?

Pregledi EMP psihičnega telesa

Delni pregled EMP* psihičnega telesa – aure

* EMP – elektromagnetno poljeDelni pregled EMP psihičnega telesa ali aure je usmerjen v specifično motnjo, ki bremeni človeka in bi želel najti vzrok za svoje trenutne težave ter jih s pomočjo nadaljnjih korakov tudi odpraviti.

Pregled je podoben celostnemu pregledu aure, le da izkristalizira energijsko sliko glede na določeno psihološko diagnozo, kot so na primer anksioznost, depresija, nevroza, izgorelost ali pa zgolj trenutno psihološko stanje, kot so nemir, izguba suverenosti, samozavesti ali druge težave psihičnega tipa, ki mu onemogočajo radostno in sproščeno bivanje na tem planetu.

Komu je namenjen?

Pregled je podoben celostnemu pregledu aure, le da izkristalizira energijsko sliko glede na določeno psihološko diagnozo, kot so na primer aksioznost, depresija, nevroza, izgorelost ali pa zgolj trenutno psihološko stanje, kot so nemir, izguba suverenosti, samozavesti ali druge težave psihičnega tipa, ki mu onemogočajo radostno in sproščeno bivanje na tem planetu. Delni energijski pregled aure opredeli motnjo v določenem psihičnem telesu elektromagnetnega polja, ki je povezana s tem stanjem. Najde vzrok v informacijskem zapisu sedanjega ali preteklega življenja in tudi natančno opredeli, kaj osebi lahko pomaga sprostiti naboj in ga uravnotežiti v lastni notranji biti. 

Včasih so vzrok tudi zunanje energije, ki so zaradi labilnosti ali nestabilnosti človeka vdrle v njegovo energijsko polje in motijo pretok njegovih lastnih energij. 

Delni energijski pregled torej nudi odgovor na specifično motnjo in določa morebitne nadaljnje korake za odpravo te motnje.

Kaj opredeli celostni pregled EMP psihičnih teles?

Celostni pregled EMP psihičnih teles – aure

Celostni pregled EMP psihičnih teles ali aure vsebuje okoli 400 informacij o tem, kakšne zapise nosi duša v svojih elektromagnetnih poljih, ki vibrirajo nad fizičnim telesom in se raztezajo približno meter daleč stran od njega. Opazujemo sedem energijskih teles.

Ta telesa so kot neka shramba vseh akcij in reakcij, ki jih človek vzpostavlja v mislih, besedah in dejanjih skozi vse svoje življenje, kot tudi tistih, ki jih je že od prej zapisane prinesel s seboj in se kažejo predvsem na višjih plasteh auričnega polja.

Ta pregled pomaga razumeti, zakaj ima človek določene psihične težave, na primer motnje v koncentraciji, izgorelost, anksioznost ali depresijo itd. Omogoča najti vzrok ali specifičen zapis informacije, ki moti naraven pretok energij skozi psihična telesa, in določa možnost, kaj mu lahko pomaga pri ponovni vzpostavitvi pretoka.

Posebno motnjo lahko ustvarja t. i. karma ali karmični zapisi, ko se v elektromagnetnem polju psihičnih teles aktivirajo, za nas pa so globoko nezavedni. Gre za strokovno imenovane samskare preteklih življenj z vsebinami, ki so za nas lahko vzpodbujajoče in prinašajo prijazna obdobja, lahko pa so tudi zelo težke, obremenjujoče in nas pahnejo v popolno nemoč in težavnejša obdobja. Pod težo teh nevidnih bremen lahko ponavljamo vzorce preteklih življenj in si dodamo novo breme, lahko pa z ozaveščanjem teh informacij nevtraliziramo stare zapise in preidemo obdobje na pravilen, moralno-etičen način, v katerem ne škodujemo ne sebi ne drugim.

Včasih so vzrok za psihične težave tudi zunanje energije oziroma misli, besede in dejanja drugih ljudi, ki lahko zaradi labilnosti ali nestabilnosti posameznika vdrejo v njegovo energijsko polje in motijo pretok njegovih lastnih energij.

Vzrok za razna težka psihološka stanja so lahko tudi pretesne vezanosti z najbližjimi v času življenja ali tudi po smrti. Pregled pomaga ozavestiti ta stanja in tudi vzrok, zakaj so vezi takšne, kakršne so. Povzročijo namreč lahko ne le psihično težino in obremenitev, pač pa tudi patološko motnjo v telesu.

Komu je namenjen?

Pregled je namenjen vsem, ki imajo določene psihične težave, na primer izgorelost, anksioznost, depresija, nevroza, motnje v koncentraciji itd. ali pa zgolj trenutno psihološko stanje, kot so nemir, izguba suverenosti, samozavesti, močne vezanosti z najbližjimi ali druge težave psihičnega tipa, ki človeku onemogočajo radostno in sproščeno bivanje tu in sedaj.

Istočasno lahko energijski pregled aure pomaga človeku razumeti, kakšna je naloga njegove duše, kakšne vzorce mora razrešiti in čemu v svoji notranjosti bolj slediti in prisluhniti, da bi živel in dihal v skladu z univerzalnim elektromagnetnim poljem, ki ga vedno podpira pri udejanjanju njegove naloge v tem življenju.